Ottawa - Ctz Vs New Edinburgh - Ctz
1-Innings Match Played At Rideau Hall 2, 26-Aug-2006, Citizen Trophy
New Edinburgh - Ctz Win by 8 wkts
Toss won by New Edinburgh - Ctz
Umpires Yacoub Ali
Scorers John Lexmond
Man of the Match NECC:Kaushal, Nimeesh
Points Awarded Ottawa - Ctz 0, New Edinburgh - Ctz 4
 
Ottawa - Ctz 1st Innings 151/10 All Out (Overs 38.3)
Batsman Fieldsman Bowler Runs Min Bls 4s 6s
Samantha Perera*+ c Pankaj Shrichand b Raheemuddin Syed 24 50 46 4 0
Graham Myres c Pankaj Shrichand b Kabez Merchant 4 12 11 1 0
Rayyaan Jameel   b Ravi Saba 3 18 10 0 0
Arun Daniels c Ravi Saba b Raheemuddin Syed 31 120 88 1 1
Vinod Chaudhry lbw b Ravi Saba 0 5 7 0 0
Steve Chinnatamby c Nimeesh Kaushal b Akhil Shah 14 40 25 2 0
Saad ul Haq c Akhil Shah b Jason Caley 36 27 21 2 3
Jonathan Krishnam. c Rudraksha Sahi b Dravya Sharma 9 7 6 2 0
Harpreet Chhabra   b Dravya Sharma 1 5 3 0 0
Shirish Nanavati not out   2 14 12 0 0
Varun Sharma   b Dravya Sharma 0 1 3 0 0
extras   (b0 lb5 w22 nb0) 27        
TOTAL   10 wickets for 151        
 
FOW
1-4(Graham Myres) 2-30(Rayyaan Jameel) 3-39(Samantha Perera) 4-43(Vinod Chaudhry)
5-76(Steve Chinnatamby) 6-128(Saad ul Haq) 7-137(Jonathan Krishnam.)
8-141(Harpreet Chhabra) 9-151(Arun Daniels) 10-151(Varun Sharma)
 
Bowler O M R W wd nb
Pankaj Shrichand 9 2 24 0 1 -
Kabez Merchant 4 1 19 1 1 -
Ravi Saba 6 1 10 2 7 -
Raheemuddin Syed 8 0 25 2 2 -
Akhil Shah 3 0 13 1 7 -
Suthakar Sundral. 2 0 17 0 1 -
Jason Caley 3 0 26 1 2 -
Dravya Sharma 3.3 1 12 3 1 -
 
New Edinburgh - Ctz 1st Innings 152/2 (Overs 26.2)
Batsman Fieldsman Bowler Runs Min Bls 4s 6s
Pankaj Shrichand c Jonathan Krishnam b Steve Chinnatamby 26 57 46 2 0
Nimeesh Kaushal+ not out   51 109 81 6 0
Rudraksha Sahi c Steve Chinnatamby b Saad ul Haq 8 15 10 0 1
Suthakar Sundral. not out   33 35 29 0 4
Jawad Taqavi dnb   -        
Akhil Shah dnb   -        
Dravya Sharma* dnb   -        
Raheemuddin Syed dnb   -        
Kabez Merchant dnb   -        
Ravi Saba dnb   -        
Jason Caley dnb   -        
extras   (b2 lb1 w20 nb11) 34        
TOTAL   2 wickets for 152        
 
FOW
1-72(Pankaj Shrichand) 2-85(Rudraksha Sahi)
 
Bowler O M R W wd nb
Vinod Chaudhry 6 1 24 0 2 7
Rayyaan Jameel 2 0 12 0 2 -
Arun Daniels 2 0 20 0 8 2
Saad ul Haq 9 2 49 1 6 2
Steve Chinnatamby 4 0 15 1 - -
Jonathan Krishnam. 3 0 25 0 2 -
Graham Myres .2 0 4 0 - -
 

Last updated 27-Aug-2006.